Personlig coaching

Få din egen personlig coach

Succes kræver balance og harmoni i din forretning, og dette gøres bedst ved at have en holistisk tilgang og se helheden. Vigtigheden af sammenhængen mellem strategisk, værdibaseret, operationel ledelse og ikke mindst privatlivet er i fokus.

Er ønsket din egen personlige coach, hvor sparring og deling af udfordringer og succeser deles, kan jeg tilbyde et forløb over en længere periode.
I mit virke som erhvervscoach ser jeg på din samlede forretningsstrategi og dit virke i denne. Formålet er, at sparring og coaching for at finde en strategi til fx at øge din omsætning, rentabilitet, medarbejder performance, balance i livet m.m.

Det er muligt at sammensætte et forløb der har mest relevans for dig på nuværende tidspunkt.
Coaching indkøbes typisk i klippekortsform á 5 eller 10 timer. Ved første coaching aftaler vi individuelt, hvordan den enkelte ønsker coachingen. Her taler vi om stilen, emneafgrænsning, mål med coachingen og eventuelt omfanget af hjemmeopgaver.

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for personlig coaching, så kontakt mig for en uddybende dialog.

logo